Teorijski dio

Pojam i definicija informacijkih sustava, sustavni pristup pojam sustava, elementi u sustavu veze u sustavu. Osnovni pojmovi vezani za informaciske sustave i informacijsku tehnologiju. Pojam podatka informacije i znanja te pojmove vezane za informacijsku tehnologiju kao što je programska i tehhnička podrška (engl. hardware and software) von Neumann-ova arhitektura računala U/I jedinica, centralna jedinica, centralna procesorska jedinica. Funkcija informacijskog sustava unutar poslovnog sustava.Digitalna računala vrste memorije (unutarnja (RAM, ROM) i vanjska (HDD, SSD)).

Praktični dio

Pratvaranja unutar brojevnih sustava - pretvaranje iz/u binarni brojevni sustav i ostale kombinacije.

MS Word - oblikovanje Word-ovog dokumenta postavljanje osnovnog izgleda dokumenta stiliziranje elemenata, uredivanje naslova i hijerarhijsko numeriranje, numeriranje stranica, dodavanje sekcija izgradnja tablice sadržaja, umetanje matematičkih formula.

MS PowerPoint - dijaprojekcija izgradnja slajdova, oblikovanje slajdova umetanje objekata, umetanje audio video zapisa te dijaprojekcija istih.

MS Excel - korištenje osnovnih funkcija MS Excel-a (SUM, MIN, MAX, COUNT, IF, AVG).