Opis predmeta: Sustavsko definiranje i inženjersko opisivanje prometnog fenomena. Odnosi prometa, transporta i sustava aktivnosti. Temeljne jednadžbe prometa. Transportna potražnja i prometna matrica. Komplementarnost fizičke i virtualne mobilnosti. Temeljni prometni koncepti neovisni o grani prometa: protok entiteta, "headway", brzina prijevoza i prijenosa, prostorno-vremenski dijagram, kašnjenje, sigurnost i dr. Mjerenje prometa. Određivanje prometnog reprezentanta. Prometno opterećenje i razina usluge. Propusnost čvorišta, linkova i mreže. Interni promet na terminalima. Dinamički modeli izbora odredišta, moda, rute i vremena. Opći modeli upravljanja prometom. Reinženjering prometnog sustava primjenom ITS-a. Određivanje veličine potražnje i izbor moda prijevoza ili prijenosa. Objašnjenje i primjena opće prometne jednadžbe. Analiza glavnih prometnih veličina i rezolucijske razine na primjerima. Očekivane vrijednosti i varijacije prometa. Primjena modela racionalnog izbora moda prijevoza i prijenosa. Aplikacije višefaznog modela izbora odredišta, moda, rute i vremena.