Pojmovi i nazivlje prometne infrastrukture. Osnove prostorno-prometnog planiranja. Građevinska regulativa u prometu. Osnovni elementi infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa. Urbana prometna infrastruktura. Prometno-tehničke značajke poštanske i elektroničko komunikacijske mreže. Prometni terminali. Kompatibilnost raznih vrsta prometa. Primjeri i rješenja iz prakse.