Najnovije vijesti

Nvidia i paralelno programiranje

 
Slika Zeljko Marusic
Nvidia i paralelno programiranje
napisao/la Zeljko Marusic - Friday, 10 June 2016, 00:33
 

 

obrana projekta

Obranom projektnih zadataka pred nositeljem kolegija prof. dr.sc. Svenom Gotovcem  studenti  sada već druge generacije su uspješno pohađali i položili sve obveze iz kolegija Paralelno programiranje. Osim polaganja laboratorijskih vježbi studenti su morali u grupama po dvoje ili troje odabrati projekt koji će izraditi i obraniti usmenim putem.  Projekt se sastoji se od izrade programskog koda koji rješava određeni problem i njegove dokumentacije. Neki od projektnih zadataka tiču se simulacija (Monte Carlo), algoritama sortiranja (Merge Sort), numeričkih izračuna integrala te algoritama korištenih u obradi slike (Bilateral filter, operacija konvolucije i slično) gdje je veliki naglasak na radu sa matricama i nizovima.

 Podsjetimo se kolegij Paralelno programiranje je relativno novi kolegij na studiju Informatike u kojem se studenti upoznaju sa osnovnim konceptima i načinima pisanja paralelnih programa za višejezgrene procesore. Osim programiranja studenti stječu i znanja i o arhitekturama procesora koji nisu nužno višejezgrene, a među njima spadaju grafičke procesorske jedinice ili GPU. Ovakvi procesori predstavljaju masivne mnogojezgrene paralelne jedinice  koje se mogu koristiti i za računanja opće namjene.

Obrana zavrsnog rada

 Značajni dio kolegija bavi i programiranjem za grafičke jedinice kroz CUDA programski model, a to je prepoznala i Nvidia - vodeći proizvođač grafičkih kartica koja je Fakultetu (FPMOZ) donirala značajnu opremu u vidu u iznosu od 5000 $ u vidu Tesla K40 superkartice (2880 jezgri)  namijenjene za numeričke proračune, te tri high-end igraće grafičke kartice (dvije Geforce GTX 980, te jednu GTX Titan X ), te je Fakultet kao i Sveučilište steklo status Nvidia CUDA Teaching centra (jedini u BiH.)

Ove godine smo kompletirali opremu nabavkom Embedded Jetson TK1 platforme za ugradive uređaje (dronovi, autonomni robotske sustave, sustavi za inteligentnu video analitiku) te radnom stanicom koja pokreće Tesla K40.

 

Radionica

Za ovu godinu planira se u rujnu/listopadu održati i radionica vezano za GPU programiranje sa mnogo zanimljivih tema i projekata, a u koju  se mogu uključiti i studenti koji ne slušaju kolegij Paralelno programiranje.

Generacija 2

Mišljenje studenata o kolegiju? 

Sviđa mi se što se cijeli kolegij radi nešto praktično. Kroz projekt i preko laboratorijskih vježbi smo stekli dosta znanja o paralelnom programiranju i programiranju na grafičkim karticama.

Kolegij paralelno programiranje mi se jako sviđa, jer je to jedan novi način razmišljanja u pogledu programiranja. Dosad sam se samo u teoriji upoznao s paralelnim programiranjem. Međutim kroz ovaj kolegij smo praktičnim  primjerima i projektnim zadacima vidjeli kako to funkcionira u praksi. Izuzetno mi je drago da sam također kroz istoimeni kolegij radio programe namijenjene za izvođenje na grafičkoj kartici. Performanse izvođenja ovakvih programa su više nego odlične, što mi je jako zanimljivo pa sam odlučio izradit završni rad iz ovog kolegija.

Sviđa mi se sami koncept programiranja za grafičku karticu, jer je to sasvim drukčiji način programerskog razmišljanja, a i programi se neusporedivo brže izvode.

Najveće oduševljenje kolegijem izraženo je pošalicama :
CUDA čini čuda!“ i „Bilo kuda, CUDA svuda!“ :D